top of page

 Alleen ga je sneller, 

 samen kom je verder. 

ONZE VISIE

De Hoeksche Waard heeft door zijn monumentale, open landelijke karakter uitgebreide mogelijkheden voor het beoefenen van de wieler- en duursport. Een florerende sport- en verenigingscultuur, daarmee samenhangende vernieuwende faciliteiten en ruimtelijke benutting, zal het welzijn en welvaren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijvend bevorderen. 

ONZE MISSIE

Onze missie is om vanuit dit platform de wieler- en duursport in de Hoeksche Waard en onze eigen passie hiervoor in de breedste zin te stimuleren en te promoten, door onderlinge samenwerking, bundeling van krachten en co-creatie.

ONZE DOELSTELLINGEN

 • Wieler en Duursport verenigingen meer zichtbaar maken in de Hoeksche Waard en eromheen;

 • Wieler en Duursport evenementen meer zichtbaar maken in de Hoeksche Waard en daarbuiten;

 • Het platform is de rotonde naar de diverse fietsverenigingen en evenementen;

 • Het netwerk richt zich op zowel de recreatieve sporter alsook de wedstrijdsporter;

 • Gesprekspartner voor de gemeente HW op het gebied van Wielren- en Duursport Hoeksche Waard als sportgebied (gemeente) op de kaart;

 • Bijdragen aan een gezonde leefstijl voor alle leeftijden;

 • Het kunnen sporten in een veilige, sociale en gezellige omgeving;

 • Ondersteunen van individuele sportieve doelstellingen;

 • Sporten voor jong en oud;

 • Gezamenlijk aanbieden van verschillende fiets en duursportdisciplines;

 • Het delen van kennis.

bottom of page